DSC05373

Аладжа манастир - гроб на входната площадка