IMG_20191013_130242

Маршрут Аспарухово - местност Крушките, пони в кв. Звездица