Маршрут Аспарухово - местност Крушките, пони в кв. Звездица