Маршрут Аспарухово - местност Крушките, поляните край кв. Звездица