IMG_20191013_144734

Маршрут Аспарухово - местност Крушките, потока в дерето край кв. Звездица