Маршрут Аспарухово - местност Крушките, потока в дерето край кв. Звездица