Маршрут Аспарухово - местност Крушките, красива дървесна фигура в дерето край кв. Звездица