IMG_20191013_145025

Маршрут Аспарухово - местност Крушките, красива дървесна фигура в дерето край кв. Звездица