Скално светилище "Баджалията" - указателна табела край с. Стрелково