DSC05060

Скално светилище "Баджалията" - скалния венец, в който се помещава храма