DSC05066

Скално светилище "Баджалията" - издълбаните улеи в трона под храма