DSC05070

Скално светилище "Баджалията" - скалния тунел за влизане в храма