Скално светилище "Баджалията" - панорамен поглед от скалата над храма