Скално светилище "Баджалията" - красиво цвете в каньона