Скалните манастири край с. Войново - ритулната ниша погледната отдолу