Скално светилище "Баджалията" - обширна овощна градина по сухото поречие на Малък Канагьол