DSC05156

Скално светилище "Баджалията" - красиви скални зъбери из коньона на Малък Канагьол