Скално светилище "Баджалията" - общ изглед от поляната под храма