DSC04687-1

Чудните скали - стария път през тунелите на природната забележителност, с маркер за посоката на маршрута