DSC04709

Чудните скали - открития участък на хълма по маршрута нагоре