Старобългарско светилище - голяма скална ниша под скалите