DSC04241

Старобългарско светилище - древен горски път към светилището