DSC04246

Скален манастир "Чукара" - началната точка на маршрута - газова станция "Булгартрансгаз"