DSC01624

Петрич кале - по стълбата в скалния процеп