DSC01635

Петрич кале - останки от крепостната стена