DSC01639

Петрич кале - останки от крепостта - арка