DSC01640

Петрич кале - останки от крепостната стена