DSC01649

Петрич кале - петаката за скален манастир Петрича