DSC01651

Петрич кале - пътеката под скалите за скален манастир Петрича