DSC01652

Петрич кале - металната стълба за скален манастир Петрича