DSC01658

Петрич кале - интересна скална фигура край скален манастир Петрича