DSC01682

Петрич кале - скален манастир Петрича погледнат от гората