DSC02080

Край Петров дол - указателна табела за манастир Свети Георги