Петров дол - изоставени къщи в началото на маршрута