DSC02173

Крепост Овеч - металния кръст на платото