DSC02450

Кирека - в Средновековната скална гробница