DSC02498

Мадарско плато - Кирека - Дядо-куртевата пещера отвътре