DSC03248

Петрич кале - място за пикник в началото на маршрута