Обособено място за пикник в защитена местност Лиман