Местност Гюре Бахча - ловен заслон с маси пейки, който се намира по трасето