DSC03963

Скални манастири "Гюре Бахча" - скалния процеп за слизане на долното ниво на скалите