Скален манастир "Гюре Бахча" - издълбани отвори за стъпване в скалите за слизане на долното ниво на скалната тераса