Скален манастир "Гюре Бахча" - скалите, покрай които се слиза на долното ниво на скалната тераса