DSC03966

Скални манастири "Гюре Бахча" - красив изглед от скалите към низината на Провадийска река