Скален манастир "Гюре Бахча" - изсечени на пода обредни ниши