DSC03975

Скален манастир "Гюре Бахча" - вътрешен изглед от килиите на манастира