Скален манастир "Гюре Бахча" - големия скален отвор на манастира