Скален манастир "Гюре Бахча" - поглед от скалния отвор на манастира към низината