Скален манастир "Гюре Бахча" - система от изсечени канали над манастира, които насочват дъждовната вода в ритуалните ниши на пода