Скален манастир "Гюре Бахча" - западния скален манастир погледнат от скалите