Скален манастир "Гюре Бахча" - издълбан изкоп на пода в западния скален манастир