Скален манастир "Гюре Бахча" - красивият скален отвор, гледащ към низината в западния манастир