Скални манастири "Гюре Бахча" - поглед към низината от скалите